loader image

DOM
ZA_01

Tematem było opracowanie projektu przebudowy jednego z dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Historycznie budynki stanowiły jeden obiekt. W wyniku przeprowadzonego podziału budynku powstały dwa nieregularne w rzucie lokale. Budynek, który miał być przebudowywany, wraz z istniejącym budynkiem sąsiadującym stanowiły obiekty parterowe z dachem dwuspadowym. Projekt zakłada realizację budynku dwukondygnacyjnego ze stropodachem. Wyzwaniem było zlokalizowanie obiektu spełniającego wszystkie wytyczne funkcjonalne oraz estetyczne inwestorów na działce o szerokości około 7 m.