loader image

Dom dziennego pobytu dla seniorów

Obiekt został zlokalizowany w Piasecznie w miejscu istniejącego przedszkola.

Założeniem projektowym było stworzenie prostego w układzie budynku, z intuicyjnym rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń. Inwestor wymagał, aby budynek pełnił dwie niezależne funkcje: przestrzeni dla osób starszych oraz biblioteki, jednak z możliwością ich swobodnego połączenia oraz rozdzielenia. 

Od frontu działki zlokalizowano w parterze pomieszczenia biblioteki. Zaprojektowano tu rytmiczne przeszklenia, których osie pokrywają się z osiami alejek pomiędzy regałami.

Od północy zaproponowano salę wielofunkcyjną z wieloma dużymi, oknami które po otwarciu wyprowadzają użytkownika na ogromny ogród. Na piętrze zaproponowano sale zabiegowe, sale do zajęć fizycznych, pomieszczania biurowe oraz ogólnodostępny taras. Cały obiekt przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.